Aby ubezpieczony mógł skorzystać z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na aparat słuchowy i wkładkę uszną indywidualną, musi zgłosić się do lekarza rodzinnego, od którego uzyska skierowanie do lekarza laryngologa.
        Jeżeli wykryto ubytek słuchu, na podstawie badania słuchu (audiogram), lekarz laryngolog wydaje zlecenie na zaopatrzenie w aparat słuchowy i wkładkę uszną indywidualną.
Zlecenie takie przysługuje pacjentowi jeden raz na 5 lat.
        Po otrzymaniu Zlecenia od lekarza laryngologa,  zlecenie to należy wysłać listem poleconym  na jeden z niżej podanych adresów dla potwierdzenia kwoty refundacji:
Adres :                                                                                    
Wydział Zaopatrzenia Ortopedycznego                         Delegatura MOW NFZ
i Środków Pomocniczych                                                  ul. Piłsudskiego 4
Mazowiecki Oddział NFZ                                                     08-110 Siedlce
ul.: Sienkiewicza 12
00-010 Warszawa

    Wraz ze Zleceniem należy wysłać:

1. dowód ubezpieczenia (ostatni odcinek renty lub emerytury- oryginał lub xero książeczki ubezpieczeniowej)
2. numer telefonu kontaktowego
Zlecenie to zostanie podstemplowane przez NFZ, a następnie odesłane Państwu w niedługim terminie (około 14 dni).

    Gdy otrzymają już Państwo podstemplowane zlecenie proszę zgłosić się z nim do naszej placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ, w celu jego realizacji.kontakt.
tel. (0-25)682-21-89
Garwolin, ul. Jana Pawła II,5

placówka czynna.
poniedziałek - piątek w godz. 900 - 1700


Zaopatrzenie w aparaty słuchowe w ramach umowy z: